free website hit counter

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-UnjoniPhilharmonic Society AD 1880

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share on Delicious
Share on Reddit
Share via e-mail
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Bookmarks
Share via e-mail
Share on LiveJournal
Share on Delicious
Share on Reddit
Share on Stumble Upon
Share on Newsvine
Share on Digg
L-Unjoni
Socjeta’ Filarmonika

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Next Event…

Jibdew il-preparamenti ghall-Gimgha Mqaddsa


Hekk kif jibda r-Randan, il-knisja minnufih tibda t-thejjija taghha ghall-akbar festa taghna l-Insara, li tfakkar il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Sidna Gesu’ Kristu.  Dan iz-zmien sabih tas-sena huwa tant marbut maghna l-Maltin, li ghal snin twahhad mat-tradizzjoni u devozzjoni kbira lejn din il-grajja hekk kbira fl-Iskrittura.

2014

Jibdew il-preparamenti ghall-Gimgha Mqaddsa 2014

Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni tifrah lil  Federica Falzon

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jifrah lil kantanta zghazugha Federica Falzon ghas-success li kisbet fil-festival Taljan Ti Lascio Una Canzone tas-Sibt 19 t’April li ghadda.  Tul il-konkors, Federica Falzon interpretat ghadd ta’ kanzunetti flimkien mat-taljan Vincenzo Carni….


2014

Zjara gewwa s-sede tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Il-Kumitat tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jhabbar illi nhar il-Hadd 13 t’April se jkollna fostna lill-E.T. Dr Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, waqt zjara ufficcjali li ser taghmel fostna fl-okkazjoni tal-bidu tal-Presidenza taghha kif ukoll ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa.


2014

Ritratti Gimgha Imqadsa 2014


2014