Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Ftuh tas-Sala tal-Kuncerti2016

Ftuh tas-Sala tal-Kuncerti 2016

Cordis SalutatioFl-okkazjoni tal-Gimgha Mqaddsa, is-Socjeta’ Filarmonika L’Unione ta’ Hal Luqa qed tniehdi compact disk gdida b’sett ta’ marci funebri mill-isbah.  Is-Socjeta’ L’Unione thaddan fl-arkivji taghha kollezzjoni vasta ta’ marci funebri, hafna minnhom miktuba minn kompozituri maghrufa Maltin, waqt li ohrajn huma xogholijiet ta’ kompozituri kbar barranin.  

2017

Cordis Salutatio 2017

Nhar is-Sibt l-1 ta' April 2017, is-Soċjeta' Filarmonika L-Unjoni ta' Ħal Luqa ser ittella' kunċert ta' mużika sagra fil-Knisja Parrokjali ta' Sant’Andrija Appostlu, Ħal Luqa bl-isem 'Tristis Est Anima Mea'.  F’dan il-kunċert ser tiehu sehem il-Filarmonika L-Unjoni, il-Coro Bel Canto u diversi solisti. Mal-banda u l-kor ser jingħaqdu wkoll strumenti varji bhall-arpa u l-orgni ta’ l-istess Knisja.

Kunċert ta’ Mużika Sagra mis-Soċjeta’ Filarmonika L-Unjoni

Kunċert ta’ Mużika Sagra mis-Soċjeta’ L-Unjoni2017

Seminar dwar l-Izvilupp tal-Muazika SagraBhala parti mill-preparazzjonijiet ghall-Kuncert ta’ Muzika Sagra ‘Tristis Est Anima Mea’ li ser jittella’ nhar l-1 t’April li gej gewwa t-Tempju Andrean, il-Filarmonika L’Unione hadet hsieb torganizza seminar li tratta l-izvilupp tal-muzika sagra sa’ mill-ibghad sekli ghaz-zminijiet ta’ llum.  Il-kelliema principali kienu il-Prof. Charles Zammit, John D. Zammit, Norbert Camilleri u Hermann Farrugia Franz.

2017

Seminar dwar l-Izvilupp tal-Muzika Sagra

Tristis Est AnimaMeaWara l-kuncert sabih li tellghet s-Socjeta' Filarmonika l-Unjoni fil-Knisja taghna nirringrazzja lil dawk kollha li b' mod jew iehor ghenu sabiex ilhaqna l-livell tal-bierah. Ringrazzjamenti partikolari jmorru lis-Surmast John Zammit, lil Asst Surmast Norbert Camilleri, l-arkivista Neil Zammit, lil muzicisti u koristi, lil min ghen fl-armar, fid-dawl, sound, marketing, fotografi etc…

2017

Kuncert Knisja 2017

Good Friday 2017
2017

Good Friday 2017

FESTIVAL NAZZJONALI TAN-NAR TAL-ART 2007-2017Ghaxar Snin mir-Rebh tal-Ewwel Edizzjoni tal-

FESTIVAL NAZZJONALI TAN-NAR TAL-ART


2017

Ghaxar Snin mir-Rebh tal-Ewwel Edizzjoni tal-