Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

The L-Unjoni Philarmonic Society of Luqa was founded in 1880 by Mro. Vincenzo Camilleri. He gathered a few young village boys to teach them music, with the hope that one day he will form a local Band. Although originally the club's activities were only musical ones, nowadays it spread more its activities in order to enrich the feast of St Andrew which is celebrated annually in our village. In fact the club has its own band sub-committee, fireworks factory, decorations team, youths section and a women’s sub-committee.

Welcome

Kumitat 2015-2016
2016

Kumitat 2016

Tkompli l-hidma mill-mahzen tal-armar


Is-Sezzjoni Armar fi hdan il-Filarmonika L-Unjoni bhal issa tinsab ghaddejja b’hidma kontinwa sabiex tlesti x-xoghol mibdi minn wara l-festa li ghaddiet ‘l hawn.  B’hekk sal-festa ta’ din is-sena inkunu nistghu nahsdu l-frott ta’ sena hidma li fl-ahhar mill-ahhar issarraf f’sodisfazzjon kbir ghal min jaghti s-sehem tieghu f’dan il-qasam importanti tal-festa Maltija.


2016

Tkompli l-hidma 2016

Riesaq l-istagun tal-festi …


Ghadna kif iccelebrajna b’mod xieraq u dinjituz il-festa tal-Ghid il-Kbir tal-Mulej.  Zgur illi din is-sena kienet wahda specjali, ghax minbarra li rnexxa kollox bhas-snin precedenti, kellna fostna wkoll l-abbozz tal-istatwa l-gdida ta’ Kristu Rxoxt, xoghol il-bravi skulturi Michael u Adonai Camilleri Cauchi.  Din il-holma ghandha tibda titwettaq fil-gimghat li gejjin u nittamaw li s-sena d-diehla ikollna x-xorti nassistu ghall-inawgurazzjoni ta’ dan il-kapulavur tal-arti.  

2016

Riesaq l-istagun tal-festi …2016

Radju Sant’ Andrija  13 ta’ Gunju - 3 ta’ LuljuRadju Sant Andrija

2016

Programm Nar - Festa 2016


2016

Program_Nar_Festa_2016

Programm Festi Interni - Festa 2016


2016

Program_Festi_Interni_Festa_2016

Programm Kuncert - Festa 2016


2016

Program_Kuncert_Festa_2016

Programm Festi Esterni - Festa 2016


Program_Festi_Esterni_Festa_2016

2016

Radju Sant Andrija 88.4 FM StereoRadju Sant Andrija